Voor verwijzers

Een groot deel van onze patienten wordt verwezen door collega- (para-)medici. Voor hen is hier enige algemene informatie te vinden over uitgangspunten en aanpak van een osteopaat.

Het menselijk lichaam tracht voortdurend een ideale balans te waarborgen. Wordt deze balans verstoord dan kan dit tot kwalen of ziektes leiden, welke zich kunnen aandienen in een zowel acute als chronische vorm.

Osteopaten hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd (links info Osteopathie), waarin zij leren de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam, te vinden en manueel te behandelen. De osteopaat is geoefend in het zien en voelen van de interacties van alle eventueel verstoorde systemen, zodat bij de behandeling door een osteopaat het zelfherstellende vermogen in de mens optimaal geactiveerd wordt.

Door deze 'holistische' aanpak worden vooral goede resultaten bereikt bij mensen met in de regel moeilijk te diagnosticeren en complexe problemen, zoals: huilbabies, rugklachten, whiplash-verschijnselen, menstruatiestoornissen, fybromyalgie, migraine en chronische vermoeidheid.

Zij werken hierbij vaak samen met onder andere fysiotherapeuten, huisartsen, kinderartsen, medisch specialisten, homeopaten, natuurgeneeskundigen en psychotherapeuten.

Verwijzing naar een osteopaat heeft vooral zin voor patienten die geen ernstige andere pathologieen hebben en die gemotiveerd zijn om actief aan het eigen herstelproces deel te nemen,

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden osteopathie (Lijst vergoedingen door zorgverzekeraars door het NVO).

Omdat de osteopaat als vrijgevestigd therapeut wordt erkend, komen patienten voor vergoeding in aanmerking ongeacht of zij een verwijzing van de huisarts hebben.